fbpx

EBS MEDICAL S'HA CERTIFICAT COM A AGENT DIGITAL PER AL SECTOR MÈDIC

ACONSEGUEIX LA TEVA SUBVENCIÓ DE LA BONIFICACIÓ DIGITAL DE FINS A 12.000 €

Si tens un centre mèdic de menys de 49 treballadors i vols aconseguir les ajudes Europees Next Generation (dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) per a digitalitzar la teva clínica, a EBS Medical t’ajudem a realitzar els tràmits necessaris per a sol·licitar la bonificació Kit Digital que segons les necessitats pot arribar fins als 12.000€.

És la nostra vocació ajudar centres mèdics a obtenir l’excel·lència millorant la seva presència a internet, automatitzant processos de treball, millorant l’analítica per a prendre decisions i garantint una bona seguretat informàtica.

 • Lloc web i presència a Internet
 • Comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes Socials
 • Gestió de Clients
 • Business Intelligence i Analítica
  • Quadre de Comandaments
  • Integració telefònica i Sistema de gestió
 • Gestió de processos
 • Comunicacions segures
 • Ciberseguretat

Digitalitza't ja!

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu per a explicar-te com aconseguir-ho

Beneficiaris

El Kit Digital va dirigit a pimes i autònoms d’entre 1 i 49 treballadors que compleixin amb els requisits marcats del Govern. Aquests centres mèdics s’han dividit en 3 segments:
Segment I
2.000€
Centres mèdics d’entre 1 i menys de 3 empleats i autònoms.
Segment II
6.000€
Centres mèdics d’entre 3 i menys de 10 empleats
Segment III
12.000€
Centres mèdics d’entre 10 i menys de 50 empleats

Aquests centres mèdics poden rebre un bo fins a un màxim de 12.000€ en ajudes en funció del segment en el qual es trobin. Aquestes ajudes s’hauran d’utilitzar en la digitalització del centre triant les solucions digitalitzadores del Kit Digital que millor s’adaptin les seves necessitats.

L’accés al Kit Digital es realitza a través d’un agent digitalitzador com EBS Medical especialitzat en el sector mèdic i que consta com a tal en la pàgina d’agents digitalitzadors de AceleraPyme. La funció d’EBS Medical com a agent digitalitzador és l’acompanyament en tot el procés de sol·licitud i implementació del Kit Digital per als centres mèdics.

Solucions digitals incloses en la bonificació Kit Digital

Lloc web i presència a Internet
SOLUCIÓ: EBS WEB

Creació d’una pàgina web i/o la prestació de serveis que proporcionin posicionament bàsic web (SEO) a Internet.

 • Domini

  La solució ha d’incloure el domini de la teva web durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment del centre mèdic beneficiari.

 • Hosting

  Allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.

 • Disseny de la pàgina web

  Amb un mínim de 3 pàgines o seccions, que són elements tals com: pàgina d’inici, presentació del centre mèdic, formulari i dades de contacte, pàgina de descripció de productes o serveis, mapa web, etc

 • Web Responsive

  La web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.

 • Accessibilitat

  El disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

 • Autogestionable

  La web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti al centre mèdic beneficiari ser autònom per modificar els continguts de la seva pàgina web.

 • Posicionament bàsic a internet

  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil del centre mèdic als principals sites, xarxes de negoci o directoris dels centres mèdics i professionals.

 • SEO bàsic

  Serveis de posicionament bàsic a cercadors amb anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.

Comerç electrònic
SOLUCIÓ: EBS-COMMERCE

Creació d’una botiga en línia de compravenda de productes o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

 • Creació de la botiga en línia o ecommerce amb alta de productes

  Producció d’un catàleg per mitjà d’alta, importació o càrrega dels productes del centre mèdic. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador haurà de ser com a mínim de 100 referències, excepte en cas que la pime no disposi d’aquest nombre de productes al seu catàleg.

 • Mètodes de pagament

  Configuració i integració dels mètodes de pagament seleccionats.

 • Formes d'enviament

  Configuració i integració dels mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats.

 • Disseny responsive

  La botiga en línia haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.

 • Accessibilitat

  El disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

 • Posicionament bàsic a internet

  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil del centre mèdic als principals sites, xarxes de negoci o directoris dels centres mèdics i professionals.

 • Optimització de la presència a cercadors (SEO)

  Anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts i informes trimestrals de seguiment.

 • Autogestionable

  La botiga en línia haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti al centre mèdic beneficiari ser autònom per modificar els continguts de la seva pàgina web.

Gestió de Xarxes Socials
SOLUCIÓ: EBS Social Media

Promocionar als centres mèdics beneficiaris a través de les xarxes socials.

 • Social Media Plan

  Definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineades amb els objectius del centre mèdic beneficiari, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, a la vegada que fidelitzi als usuaris que ja ho siguin.

 • Monitoratge de xarxes socials

  Monitoratge i control periòdic per mitjà de mètriques de l’impacte de les accions, per quantificar resultats i comprovar si es van complint els objectius marcats al pla estratègic.

 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media

  Anàlisi dels diferents canals a xarxes socials per optimitzar el rendiment.

 • Gestió d'una xarxa social

  Administració del perfil del centre mèdic beneficiari a, almenys, una xarxa social.

 • Publicació de posts setmanals

  Publicació, per part de l’agent digitalitzador, d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

 • Domini

  La solució ha d’incloure el domini de la teva web durant un període mínim d’un any. La titularitat del domini serà totalment del centre mèdic beneficiari.

 • Hosting

  Allotjament de la pàgina web desenvolupada durant un període mínim d’un any.

 • Disseny de la pàgina web

  Amb un mínim de 3 pàgines o seccions, que són elements tals com: pàgina d’inici, presentació del centre mèdic, formulari i dades de contacte, pàgina de descripció de productes o serveis, mapa web, etc

 • Web Responsive

  La web haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.

 • Accessibilitat

  El disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

 • Autogestionable

  La web haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti al centre mèdic beneficiari ser autònom per modificar els continguts de la seva pàgina web.

 • Posicionament bàsic a internet

  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil del centre mèdic als principals sites, xarxes de negoci o directoris dels centres mèdics i professionals.

 • SEO bàsic

  Serveis de posicionament bàsic a cercadors amb anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts.

 • Creació de la botiga en línia o ecommerce amb alta de productes

  Producció d’un catàleg per mitjà d’alta, importació o càrrega dels productes del centre mèdic. El nombre de referències a carregar per l’agent digitalitzador haurà de ser com a mínim de 100 referències, excepte en cas que la pime no disposi d’aquest nombre de productes al seu catàleg.

 • Mètodes de pagament

  Configuració i integració dels mètodes de pagament seleccionats.

 • Formes d'enviament

  Configuració i integració dels mètodes d’enviament digital i físic dels productes comercialitzats.

 • Disseny responsive

  La botiga en línia haurà d’adaptar-se a qualsevol mena de dispositiu.

 • Accessibilitat

  El disseny de la web haurà de complir amb els criteris de conformitat de nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

 • Posicionament bàsic a internet

  Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil del centre mèdic als principals sites, xarxes de negoci o directoris dels centres mèdics i professionals.

 • Optimització de la presència a cercadors (SEO)

  Anàlisi de paraules clau, SEO on-page de 2 seccions, indexació i jerarquia de continguts i informes trimestrals de seguiment.

 • Autogestionable

  La botiga en línia haurà de disposar d’una plataforma de gestió de continguts que permeti al centre mèdic beneficiari ser autònom per modificar els continguts de la seva pàgina web.

 • Social Media Plan

  Definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials alineades amb els objectius del centre mèdic beneficiari, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, a la vegada que fidelitzi als usuaris que ja ho siguin.

 • Monitoratge de xarxes socials

  Monitoratge i control periòdic per mitjà de mètriques de l’impacte de les accions, per quantificar resultats i comprovar si es van complint els objectius marcats al pla estratègic.

 • Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media

  Anàlisi dels diferents canals a xarxes socials per optimitzar el rendiment.

 • Gestió d'una xarxa social

  Administració del perfil del centre mèdic beneficiari a, almenys, una xarxa social.

 • Publicació de posts setmanals

  Publicació, per part de l’agent digitalitzador, d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

Gestió de clients
SOLUCIÓ: EBS C.R.M
Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
 • Gestió de clients

  La solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

 • Gestió de clients potencials (leads)

  La solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.

 • Gestió d'oportunitats

  La solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)

 • Accions o tasques comercials

  La solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.

 • Reporting, planificació i seguiment comercial

  La solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

 • Alertes

  La solució haurà de permetre visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc)

 • Gestió documental

  La solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir o vincular documents tan relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.

 • Disseny responsive

  La interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.

 • Integració amb diferents plataformes

  Disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tot el centre mèdic.

Business intelligent i Analítica
SOLUCIÓ: EBS Analytics
Explotació de dades del centre mèdic per la millora del procés de presa de decisions.
 • Integració de dades amb altres bases de dades

  La solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.

 • Emmagatzematge de dades

  La solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 1Gb per usuari.

 • Creació de panells de dades estructurades i visuals

  La solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

 • Exportació de dades

  La solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.

Gestió de processos
SOLUCIÓ: EBS Processes
Digitalitzar o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius dels centres mèdics beneficiaris.
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball

  La solució haurà de permetre la digitalització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

 • Integració amb diferents plataformes

  La solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

 • Actualitzable

  La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.

 • Escalable

  La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.

 • Gestió de clients

  La solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

 • Gestió de clients potencials (leads)

  La solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.

 • Gestió d'oportunitats

  La solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)

 • Accions o tasques comercials

  La solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.

 • Reporting, planificació i seguiment comercial

  La solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.

 • Alertes

  La solució haurà de permetre visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc)

 • Gestió documental

  La solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir o vincular documents tan relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.

 • Disseny responsive

  La interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.

 • Integració amb diferents plataformes

  Disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tot el centre mèdic.

 • Integració de dades amb altres bases de dades

  La solució permetrà l’accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.

 • Emmagatzematge de dades

  La solució haurà de proveir una capacitat d’emmagatzematge de com a mínim 1Gb per usuari.

 • Creació de panells de dades estructurades i visuals

  La solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

 • Exportació de dades

  La solució permetrà l’exportació de dades a imatges o a documents Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d’ús comú per als usuaris.

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball

  La solució haurà de permetre la digitalització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

 • Integració amb diferents plataformes

  La solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

 • Actualitzable

  La solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.

 • Escalable

  La solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.

Comunicacions segures
SOLUCIÓ: EBS Cyphercomm

Proporcionar als centres mèdics beneficiaris, seguretats a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i al centre mèdic.

 • SSL

  La solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

 • Xifrat d’extrem a extrem

  La solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

 • Logs de connexió

  La solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada del centre mèdic.

 • Control d’accés

  La solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats pel centre mèdic.

 • Dispositius mòbils

  La solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat

  Cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Ciberseguretat
SOLUCIÓ: EBS Security

Proporcionar als centres mèdics beneficiaris, seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

 • Antimalware

  La solució ha de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

 • Antispyware

  La solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.

 • Correu segur

  la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:

  Antispam: amb detecció i filtre de correu no desitjat.

  Antiphishing: amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.

 • Navegació segura

  Control de continguts

  Antiadware

 • Anàlisi i detecció d’amenaces

  La solució ha de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

 • Monitoratge de la xarxa

  La solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat

  Cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

 • Requisits especials de formació

  A més dels requisits de formació comuns, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

 • SSL

  La solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

 • Xifrat d’extrem a extrem

  La solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

 • Logs de connexió

  La solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada del centre mèdic.

 • Control d’accés

  La solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats pel centre mèdic.

 • Dispositius mòbils

  La solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat

  Cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

 • Antimalware

  La solució ha de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.

 • Antispyware

  La solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el malware espia.

 • Correu segur

  la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:

  Antispam: amb detecció i filtre de correu no desitjat.

  Antiphishing: amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.

 • Navegació segura

  Control de continguts

  Antiadware

 • Anàlisi i detecció d’amenaces

  La solució ha de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

 • Monitoratge de la xarxa

  La solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.

 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat

  Cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

 • Requisits especials de formació

  A més dels requisits de formació comuns, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Import bonificat dels serveis

Aquestes són les quanties màximes per servei a les quals es pot optar segons el segment de beneficiari i el nombre d’empleats de l’empresa:

Servei de digitalització Import bonificat
Segment III
(0-2 empleats)
Segment I
(1-2 empleats)
Segment II
(3-9 empleats)
Segment III
(10-49 empleats)
EBS WEB
2.000€
2.000€
2.000€
EBS-COMMERCE
2.000€
2.000€
2.000€
EBS Social Media
2.000€
2.500€
2.500€
EBS CRM
2.000€ (inclou 1 usuari)
2.000€ (inclou 1 usuari)
4.000€ (inclou 3 usuaris)
EBS Analytics
1.500€ (inclou 1 usuari)
2.000€ (inclou 1 usuari)
4.000€ (inclou 3 usuaris)
EBS Processes
500€ (inclou 1 usuari)
2.000€ (inclou 3 usuaris)
6.000€ (inclou 10 usuaris)
EBS Cyphercomm
125€ / usuari
(fins 2 usuaris)
125€ / usuari
(fins 9 usuaris)
250€ / usuari
(fins 48 usuaris)
EBS Security
125€ / dispositiu
(fins 2 dispositius)
125€ / dispositiu
(fins 9 dispositius)
125€ / dispositiu
(fins 48 dispositius)

Quins són els requisits per a sol·licitar el Kit Digital?

Suport en línia

Supremo és l’eina de teleassistència que permet als nostres tècnics ajudar-te durant la teva consulta.

Descarrega el programa segons el sistema operatiu dels equips informàtics que utilitzis.

El procés de descàrrega i instal·lació és molt senzill, així i tot, els nostres tècnics et guiaran si ho necessites.

Correu enviat correctament!

S’està redirigint a la pàgina d’inici…