Hola, soc l'Òscar, el teu assessor.
En què puc ajudar-te?

INSTRUCCIONS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Dirigit a professionals col·legiats

INSTRUCCIONS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Dirigit a professionals col·legiats

QUÈ FER QUAN UN COL·LEGIAT ES TROBA QUE HAN TANCAT LA CLÍNICA ON TREBALLA

A continuació es fan unes breus recomanacions sobre què es pot fer quan un col·legiat es troba tancada la clínica on treballa, de manera sobtada i sense avís previ:

1) Fer una foto (de les quals sali la data) a la porta de l’empresa amb la persiana tancada. És important fer una foto en la qual es vegi el logo i el nom de la clínica.

2) Anar a posar una denúncia en el Jutjat de guàrdia, perquè s’ha trobat la porta tancada a l’inici de la seva jornada laboral i adjunti foto o fotos. És important quedar-se amb còpies de totes les fotos.

3) Cal tenir present que l’acció legal contra l’acomiadament és de 20 dies hàbils (no compten ni els dissabtes ni els diumenges) i que la reclamació de les quantitats degudes i impagades té un termini de prescripció d’un any. Per tant, els afectats disposen de temps suficient per a exercitar accions legals.

4) És important intentar coordinar-se amb la resta de companys afectats, atès que segurament és millor plantejar una demanda conjunta.

5) Desgraciadament, el Col·legi no pot fer-se càrrec directament de la defensa dels drets laborals dels col·legiats però pot ajudar a coordinar aquesta defensa ja orientar-la, a través de reunions amb els afectats ja través del Sindicat de Metges de Catalunya.

6) En determinats suposats, el Col·legi també pot emprendre accions judicials en defensa dels interessos col·legiats de la professió, per la qual cosa es demana a tots els afectats que informin puntualment el Col·legi de totes les accions que emprenguin particularment i facilitin tota la informació i documentació que creguin rellevant.

Es recorda igualment a tots els col·legiats:

• La importància de verificar que la clínica en la qual treballen es troba degudament inscrita en els registro de Clíniques i Consultoris dentals de la Generalitat de Catalunya.

• Les obligacions dels responsables sanitaris previstes en els nostres Estatuts.

• L’obligació que té tota clínica dental de prendre totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals dels pacients, evitar la seva destrucció i assegurar l’accés, en els casos autoritzats, també en el supòsit de tancament de clíniques.
En el marc de les competències que estatutàriament correspon exercir el COEC, el present document té caràcter estrictament orientatiu i no substitueix ni condiciona l’assistència jurídica dels lletrats que lliurement triïn els col·legiats del COEC per a la millor defensa dels seus interessos. El COEC no es fa responsable del resultat de les accions que els col·legiats emprenguin en atenció al que precedeix.

Font: COEC – Notícia completa aquí

Comparteix les nostres notícies a les teves Xarxes socials:

Suport en línia

Supremo és l’eina de teleassistència que permet als nostres tècnics ajudar-te durant la teva consulta.

Descarrega el programa segons el sistema operatiu dels equips informàtics que utilitzis.

El procés de descàrrega i instal·lació és molt senzill, així i tot, els nostres tècnics et guiaran si ho necessites.